Київ, Дарницький бульвар 5 Пн.-Пт.: 08:00-18:00, Сб.: 08:00-15:00 098 201 0004

Політика конфіденційності персональних даних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт «Полі-Клініка», (далі – «Полі-Клініка») розташований на доменному імені https://policlinika.com.ua/ (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання сайту https://policlinika.com.ua/ (а також його субдоменів), його програм та його продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі — Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом «Полі-Клініка», які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – це будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати.

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Оператором або іншим хто отримав доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Сайт Полі-Клініка» – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): https://policlinika.com.ua/.

1.1.6. «Користувач сайту «Полі-Клініка» (далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту «Полі-Клініка», за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали та продукти сайту «Полі-Клініка».

1.1.7. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. «IP-адреса» – унікальний мережеву адресу вузла в комп’ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ на «Полі-Клініка».

  1. Загальні положення

2.1. Використання сайту «Полі-Клініка» Користувачем погоджуется з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту «Полі-Клініка».

2.3. Адміністрація не перевіряє правдивість персональних даних, що надаються Користувачем.

  1. Предмет політики конфіденційності

3.1. Чинна Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен на вимогу надати Адміністрації при посиланні відгуку на сайті або при підписці на інформаційну e-mail розсилку.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті «Полі-Клініка» та містять наступну інформацію:

3.2.1. ім’я користувача

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)

3.3. «Полі-Клініка» захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

– IP адреса;

– інформація з cookies;

– інформація про браузер;

– час доступу;

– реферер (адреса попередньої сторінки).

3.4. «Полі-Клініка» здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.

3.5. Будь-яка інша персональна інформація не обговорені вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження. Для подібних даних ми використовуємо послуги з аналітики, як Google Analytics.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:

4.1.1. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напряму повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту «Полі-Клініка», обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.2. Повідомлення Користувача електронною поштою.

4.1.3. Для публікацій відгуків і імені Користувача написаними Користувачем на сайті «Полі-Клініка».

4.1.4. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту «Полі-Клініка».

5. Способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

5.3. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту «Полі-Клініка», і давати згоду на їх обробку.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію за зазначеною E-mail адресою.

6.2. Адміністрація зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. та п. 3.5. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в чинному діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. У відношення текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на сайті «Полі-Клініка») допускається їх поширення за умови, що буде дано посилання на «Полі-Клініка».

7.2. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті «Полі-Клініка» або переданих через нього.

7.3. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті «Полі-Клініка», включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. Додаткові умови

8.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті «Полі-Клініка».

8.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: poliklinika.kyiv@gmail.com

8.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://policlinika.com.ua/polityka-konfidentsijnosti-personal/

ukУкраїнська